Otistikler Derneği ve Proje Bilgileri

Otistikler Derneği

1996 yılında kurulan Otistikler Derneği, öncelikle bir kaynaşma ve yaşantı derneğidir. Dayandığı temel ilke otistiklerin koşulsuz kabulüdür. Otistikler Derneği’nin Amaçları arasında; otistiklerin özellikle yetişkin yaşlara geldiklerinde normal/sağlıklı toplum içinde fakat “kendileri olarak” insanca yaşayabilmeleri için “ortam” ve “ilişkiler” yaratmak, otizmi tanımak ve tanıtmak üzere çeşitli çalışmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak, otistiklerin ve tüm farklı gelişenlerin ailelerinin yaşam yükünü hafifletmek üzere çalışmalar yapmak, farklı gelişen bireylerin anayasal haklarını sağlayabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmak, tüm bu alanlarda Otistikler Derneği olarak sivil toplum duyarlılığı ve sorumluluğu içeren çalışmalarını ve projeleri gerek yurt bazında gerekse uluslararası ve toplumlararası alanda paylaşmaktadır.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 (Veri Yok)