Payda Derneği

Kutuplaşmış kesimler arası iletişim, etkileşim yaratarak yakınlaşmayı, çağdaşlaşmayı sağlamak.

Şu anda Payda Derneği adına açabileceğin bir kampanya bulunmamaktadır.
Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 0