Payda Derneği

Kutuplaşmış kesimler arası iletişim, etkileşim yaratarak yakınlaşmayı, çağdaşlaşmayı sağlamak.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 (Veri Yok)