Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Buldan Vakfı, çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmayı, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
199 219.083