Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Proje Bilgileri

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Buldan Vakfı, çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmayı, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
199 219.083