Hayata Destek Derneği

Hayata Destek, doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen toplumların temel haklarına erişimini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş uluslararası insani yardım presipleriyle çalışan  bir insani yardım derneğidir.

Şu anda Hayata Destek Derneği adına açabileceğin 1 kampanya bulunmaktadır.

1. Eker I Run-2022-Hayata Destek Derneği-Bu Çantalarda Gelecek Var! Projesi

'Bu Çantalarda Gelecek Var!' projesi afetlerden etkilenen ya da afet koşullarında yaşamak zorunda kalan çocukların temel eğitim ve hijyen malzemelerine erişimine destek oluyor. Bağışlarınızla okul malzemesi içeren OKİ ve temel hijyen malzemesi içeren HİJİ ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyor.

1 OKİ ve HİJİ çanta bedeli 750 TL' dir.

Etkinliği seç, hemen harekete geç!
Projenin AdıKatılan Koşucu /
Hedeflenen Koşucu
Toplanan Bağış /
Hedeflenen Bağış TL
Eker I Run-2022-Hayata Destek Derneği-Bu Çantalarda Gelecek Var!
2/10
3.070/7.500
Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
301 377.414