Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır. Kız çocuklarının okullaşmasına katkıda bulunmak ve eğitimde eşitlik sağlamak için burs veriyoruz

Şu anda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına açabileceğin 1 kampanya bulunmaktadır.

1. Boğaziçi Yüzme-2020-ÇYDD-Bir Işık Yakın Projesi

ÇYDD olarak “Bir Işık Yakın” üniverisite burs projemizle, fırsat eşitsizliği nedeniyle okuyamayan üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz.

Bir öğrencimizin bir yıllık eğitim gideri 2.750 TL'dir

Etkinliği seç, hemen harekete geç!
Projenin AdıKatılan Koşucu /
Hedeflenen Koşucu
Toplanan Bağış /
Hedeflenen Bağış TL
Boğaziçi Yüzme-2020-ÇYDD-Bir Işık Yakın
15/100
10.330/100.000
Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
634 1.364.685