Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır. Kız çocuklarının okullaşmasına katkıda bulunmak ve eğitimde eşitlik sağlamak için ilköğretim ve orta öğretim bursu veriyoruz

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
265 417.357
Daha önce gerçekleşmiş etkinlikler
Projenin AdıKatılan KoşucuToplanan Bağış
İstanbul-2018-ÇYDD-Anadolu'da Bir Kızım Var262388.177
İstanbul-2008-ÇYDD329.179
2 öğenin 1-2 arası gösteriliyor.