YÖRET ve Proje Bilgileri

YÖRET

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma Ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET), Çocuk ve gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmayı amaçlar. Bu amaca ulaşmak için gençlerin iletişim ve liderlik becerilerini güçlendirerek, çocukların sanat ve oyunlarla eğitimini sağlayarak, şiddet önleyici ve farklılıkları giderici projeler gerçekleştirir, etkinlikler düzenler. Çocuk hakları savunusunda kamu, özel sektör, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği yapar.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 (Veri Yok)