• Yardım Projem: İstanbul-2018-Buldan Vakfı-Kızımız Okuyacak
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 11
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 2.250 TL
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC32685
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC32685

2.250 /2.250 TL

Kampanya Hedefim

119.465 /130.000 TL

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

‘KIZIMIZ OKUYACAK’

Eğitim seviyesi arttıkça iş gücüne katılım ve ücret artıyor: Okur-yazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı %16, lise altı eğitimli kadınların %25.8, lise mezunu kadınların %31.9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların oranı %39.8 iken yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı %71.3. Kadınlarda eğitim seviyesi yükseldikçe istihdam edilebilirlikte dramatik bir yükseliş oluyor. Aynı eğitim düzeyindeki bir erkek çalışanın ortalama iş gelirine göre kadın çalışan aleyhine düşüş, kadınlarda eğitim seviyesi arttıkça azalıyor. Dolayısıyla üniversite mezunu kadın oranının artması hem kadınların istihdam edilebilirliğini artırıyor hem de ücretlerin kadın aleyhine gerçekleşme riskini azaltıyor. Yüksekokul veya fakülte mezunu oranı erkeklerde % 16.2 kadınlarda ise %11.7.

Yukarıdaki bilgileri Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in bir makalesinden aldım. Ne yazık ki kadınların aleyhine neredeyse 5 puan fark var.

“Kadınlarımızın bilim, teknik ve sosyal yaşamda yükselmelerini sağlayacağız. Toplum yaşamında kadınlar erkeklerle birlikte yürüyecekler; birbirinin yardımcı ve destekleyicisi olacaklardır.” Mustafa Kemal Atatürk

Bu nedenle 2018 İstanbul Maratonundaki 15 km “TOFD İtici Güç” koşumu, Buldan Vakfının ‘KIZIMIZ OKUYACAK’ projesi için yaparak, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilere burs sağlamayı hedefliyorum. 200 kız öğrenciye üniversite öğrenimleri için burs sağlamayı hedefleyen bu projede bir kızımızı bir yıl desteklemek için 2.250 TL’na ihtiyaç var.
Projeye doğrudan, aracısız destek olmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamak yeterli:
https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC32685

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Vakıf "Kızımız Okuyacak "projesi ile kız öğrencilere üniversite için burs sağlamaktadır. Buldan Vakfı,kadınların eğitimine katkıda bulunmanın, kadının toplumsal anlamda rol ve statü olarak doğru yerde olmasına ve ülkenin bir bütün olarak kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olduğuna inanmaktadır.

 1 öğrencinin bir öğrenim yılı (9 ay) için aylık bursu 250 TL., yıllık burs bedeli 2.250 Tl.'dir.

Eğer İlhami Akkum isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)