Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği

TÜBED, ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye’mizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği konusunda yeterliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Şu anda Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği adına açabileceğin bir kampanya bulunmamaktadır.
Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 0