Toy Gençlik Derneği

Gençlerin, kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlama, akranlar arası yatay öğrenme ortamlarını yaratma.

Şu anda Toy Gençlik Derneği adına açabileceğin bir kampanya bulunmamaktadır.
Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 0