Pulmoner Hipertansiyon Ve Skleroderma Hasta Derneği

Derneğimiz, tedavi edilmediğinde birkaç yıl içinde ölümle sonuçlanabilen nadir hastalıklardan Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma hastalıkları için farkındalık oluşturmak, hasta haklarını savunmak, hasta/hasta yakını eğitimleri düzenlemek, organ bağışı bilincini artırmak için çalışmaktadır.

Şu anda Pulmoner Hipertansiyon Ve Skleroderma Hasta Derneği adına açabileceğin bir kampanya bulunmamaktadır.
Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 0