Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Zeytince, doğayla uyumlu yaşama ilişkin bilginin ve pratiklerin oluşturulması, paylaşılması ve geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 (Veri Yok)