Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Proje Bilgileri

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Zeytince, doğayla uyumlu yaşama ilişkin bilginin ve pratiklerin oluşturulması, paylaşılması ve geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 (Veri Yok)