Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı ve Proje Bilgileri

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı

Bilimsel düşünen, araştıran, üreten, sorumluluk sahibi gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, burs vermek, okul, yurt, sosyal merkez, gençlik merkezleri kurmak ve genel eğitimin her seviyesinde var olan yapıları iyileştirmek. Bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemektir.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 (Veri Yok)