Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği

KEİD, kadınların insana yakışır çalışma olanaklarına ulaşmalarının önündeki engelleri kaldırmaya, ev içindeki ve dışındaki cinsiyetçi iş bölümünü dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütür.

Şu anda Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği adına açabileceğin bir kampanya bulunmamaktadır.
Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 0