Oy ve Ötesi Derneği ve Proje Bilgileri

Oy ve Ötesi Derneği

Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmak.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
0 (Veri Yok)