ALİKEV

Ali İsmail Korkmaz Vakfı gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha önyargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi bireyler haline gelmelerini amaçlar.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
749 1.283.644