Şiddetsizlik Merkezi ve Proje Bilgileri

Şiddetsizlik Merkezi

Şiddetsizlik Merkezi, şiddetsiz bir dünya hayaline ulaşmak için araştırmalar, eğitimler, seminerler düzenler. Yaptığı çalışmalarda şiddetsiz yöntemler kullanır. Çünkü sosyal adaletin gerçekleştiği, ihtilafların şiddetsiz bir biçimde çözümlendiği, ayrımcılığın ve baskının olmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanır.

Sosyal Etki
Katılan Koşucu Sayısı Toplanan Bağış Tutarı
38 21.306