• Yardım Projem: İstanbul M-2020-TEV-Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 0
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 0 TL
  • Beraber Koştuğum Takımlarım: TEV (kaptan)
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC64495
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC64495

0 /4.000 TL

Kampanya Hedefim

626.150 /650.000 TL

Türk Eğitim Vakfı Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

Koronavirüs salgını, örgün öğretim sürecini doğrudan etkiledi. Uzaktan eğitim sürecinin uygulanması, bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için fırsat eşitsizliği ortaya çıkardı. İhtiyaç analizleri doğrultusunda tespit edilen, hanelerinde üç veya üçten fazla çocuk bulunmasına rağmen hiç bilgisayarı bulunmayan 254 bursiyerin teknolojiye erişim imkanının sağlanabilmesi için siz de destek olabilirsiniz.

Uzaktan eğitim, fırsat eşitliğinin önüne geçmesin diye iyilik peşinde koşuyoruz!

Türk Eğitim Vakfı

Hanesinde 3 ve 3’den fazla öğretim çağında çocuk bulunup hiç bilgisayarı olmayan 250 öğrenciye teknoloji desteğinde bulunmak için koşacağız.

Bir öğrencinin teknoloji desteği 4000TL'dir

Eğer Gönül Esentürk isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)