• Yardım Projem: İstanbul-2019-KEDV-Sen Koş Kadınlar Yoksulluğa Karşı Güçlensin
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 0
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 0 TL
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC53401
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC53401

0 /1.500 TL

Kampanya Hedefim

127.783 /150.000 TL

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı %38.3 ve erkeklerin gayrisafi milli hasıladan kişibaşına aldıkları pay kadınların 2.2 katı (TÜİK verileri). Dünya Ekonomik Forumu'nun 2015 yılında hazırladığı "Gender Gap Index"te Türkiye cinsiyet eşitsizliği konusunda 145 ülke içerisinde 130. sırada yer alıyor. Taşeronlaşma, güvencesizleşme, taciz vb. mekanizmaları da göz önünde bulundurursak, kadınların işgücünde yaşadığı sorunlar daha da anlaşılır hale geliyor. Kadınların sosyal ve ekonomik dezavantajlarının üstesinden gelebilmesi ve kadın emeğinin hak ettiği değeri görebilmesi için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz kampanyama destek olur musunuz?

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

KEDV olarak kadınların yaşamlarını, toplumlarını ve dünyayı dönüştürmeleri için liderliklerini güçlendiriyor, kooperatifleşmelerine destek veriyoruz. Desteğin daha fazla kadının kooperatiflere katılımını sağlayacak. Daha çok kadın dayanışmayla üretecek, ekonomik ve sosyal hayata katılacak.

Her 1.500TL’lik bağış ile bir kadın, kadın kooperatifleri bünyesinde üretime katılacak.

Eğer Alper Yıldırım isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)