Kampanyamın Etkisi
1 çocuk / genç

  • Yardım Projem: İstanbul-2019-TR Spina Bifida-Spina Bifidalılara Bağımsız Yaşam Eğitim Bursu
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 21
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 642 TL
  • Beraber Koştuğum Takımlarım: FLORYA ÇAYLAKLAR
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC52773
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC52773

642 /1.000 TL

Kampanya Hedefim

110.185 /120.000 TL

Türkiye Spina Bifida Derneği Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

Spina bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir. En sık görülen doğuştan olma hastalıklardan birisidir. Spina bifida başta myelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen birçok şekilde görülebilir.
Türkiye’de dünya genelindeki gibi her on kişiden birisi engellidir. Spina bifidalılar da bu sayının içindedir. Ne yazık ki Türkiye’de engelli olmak gelişmiş ülkelerdekinden çok daha zordur. Eğitim, iş bulma olanakları, sosyal yaşam, son derece sınırlıdır. Bazı fiziksel engelliler için özel okullar mevcuttur, ancak spina bifidalılar özel okullara değil normal çocukların gittikleri okullara gitmek istemektedirler. Ancak okulların büyük çoğunluğu onların pek de fazla olmayan gereksinimlerine yanıt vermemekte, engelleri ortadan kaldırmamaktadır. Engellerini bir nebze aşabilme amacıyla onlar için koşacağım.

Türkiye Spina Bifida Derneği

Spina Bifidalı bireylerin bağımsız yaşam becerileri kazanması için eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuk ve gençlerimize eğitim bursu ile eğitimde sürdürülebilirliği destekleyerek, spina bifidaya özel eğitimlerle özgüvenlerinin artması, bağımsız ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Bir spina bifidalının aylık eğitim bursu 200 TL , 1 Yıllık eğitim bursu 2.400 TL'dir

Eğer DENİZ BARLAS isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)