• Yardım Projem: Antalya-2019-AÇEV-Okuyan Bir Gelecek, Adımlarınızla Gelecek
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 652
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 265.000 TL
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC41374
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC41374

265.000 /150.000 TL

Kampanya Hedefim

532.191 /250.000 TL

Anne Çocuk Eğitim Vakfı Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

Ülkemizde, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayan 0-6 yaş çocukların %93’ünün 2 taneden fazla kitabının olmadığını biliyor muydun?

Ben biliyorum. Bu yüzden 3 Mart 2019 günü adımlarımı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın “Okuyan Bir Gelecek, Adımlarınızla Gelecek” projesi için atacağım.

“Okuyan Bir Gelecek” projesi, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan 5 ile 8 yaş arası çocukları kitaplarla buluşturarak onların dil gelişimini desteklemek ve çocuklara erken yaşta okuma sevgisi kazandırmak için tasarlanan bir program. Programda gönüllü eğitmenler çocuklara 6 hafta boyunca kitap okuyor ve bu kitaplar çocuklara hediye ediliyor.

Çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumak neyi mi değiştirir? Çok şeyi.
Kitaplar sayesinde çocukların beyin gelişimi olumlu etkilenir, yaratıcılık ve hayal güçleri gelişir. Çocukların dinleme, dili anlama ve kullanma becerileri gelişirken, kelime hazineleri genişler, dikkat süreleri artar, okul başarılarına olumlu katkı sağlanır.

Tüm bu olumlu katkılardan yoksun kalmalarına hayıflanmak ya da seyirci kalmak yerine harekete geçelim, farkındalık yaratalım istiyorum.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Program ihtiyaç sahibi bölgelerde yaşayan 5-8 yaş arası çocukların, dil becerilerini geliştirirken onlara okuma sevgisi ve alışkanlığı edindirmeyi hedefler. Diğer taraftan ebeveynlere okumanın önemi konusunda farkındalık kazandırmak için hazırlanmıştır.

1.250 çocuk için uygulanacak 6 haftalık okuma programı maliyeti çocuk başına 200 TL'dir.

Eğer Ata Köseoğlu isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)