• Yardım Projem: İstanbul-2018-Türkiye Alzheimer Derneği-Hayatlarını Değiştirebilirsiniz!
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 11
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 265 TL
  • Beraber Koştuğum Takımlarım: Santa Farma
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC36678
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC36678

265 /300 TL

Kampanya Hedefim

314.329 /500.000 TL

Türkiye Alzheimer Derneği Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

Türkiye Alzheimer Derneği

Ülkemizde 650.000 Alzheimer hastası vardır ve dünyada 4 saniyede 1 kişi Alzheimer tanısı almaktadır. Gündüz Yaşam Evinde Alzheimer hastalarına rehabilitasyon hizmetleri, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak ve yüklerini hafifletmek amacıyla danışmanlık ve psikolojik destek sunulmaktadır.

Gündüz Yaşam Evinde sağlanan hizmetlerin hasta başına aylık maliyeti 1,250 tl'dir.

Eğer Gizem İMREN isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)