• Yardım Projem: İstanbul-2017-TOG-Gençlerle İyilik Her Yerde!
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 75
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 4.177 TL
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC23297
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC23297

4.177 /5.000 TL

Kampanya Hedefim

428.000 /450.000 TL

Toplum Gönüllüleri Vakfı Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

Çünkü koşarak gençlerin toplumu dönüştürmelerine yardımcı olmak istiyorum. Çünkü koşarak birçok soruna çözüm bulunabildiğini gördüm. Adım Adım'la koşan sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmayı kat be kat arttırabildiğini ve toplumda birlik bilinci yaratabildiğini gördüm.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek; çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin her köşesinde gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılımlarını ve aktif yurttaşlık bilinci kazanmalarını hedefliyoruz.

Bir gencin tüm sosyal sorumluluk eğitimlerine katılımı için 200 TL

Eğer Burcu Alpaykut Gürçay isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)