• Yardım Projem: İstanbul-2017-TOG-Gençlerle İyilik Her Yerde!
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 23
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 560 TL
  • Beraber Koştuğum Takımlarım: ANKARA TOG KOŞUCULARI
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC22499
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC22499

560 /2.700 TL

Kampanya Hedefim

428.000 /450.000 TL

Toplum Gönüllüleri Vakfı Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

Selamlar !
Beni tanıdığın kadarıyla bilirsin;
Yaşamda önem verdiğim konular vardır,

Tüm canlıların yaşam hakkını savunmak,
Ekolojiyi, dünyamızı, tüm canlıları gözeterek yaşamak,
İnsan haklarına saygı içinde ve farkında hareket etmek,
Her bireyin toplumda farklı bir renk olduğuna inanıp, herkesi aynı derece sahiplenmek,
Kolay iletişim kurup, herkesle iletişim kurmayı hedeflemek,
Değişmeyeceğine inandığımız ne varsa değiştirmek için tüm gücümle çabalamak!
İşte şimdi de öyle bir andayız.
Yine değiştirmek ve geliştirmek istiyorum.
Çünkü bu benim ve benimle birlikte bu inanca sahip tüm arkadaşlarımın mizacı !

Üniversitenin ilk sınıflarında tanıştığım Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte 8. senemi tamamlıyorum.
Vakfın bir çok farklı projesine katılma, organize etme hatta eğitim verme imkanı verdim.
Arkadaşlarımla birlikte irdeledim, tartıştım, çözüm ürettim ve uygulamaya geçtim.
Değişimimin ve gelişimimin büyük bir parçası olan Toplum Gönüllülerine şimdi ben de destek olmak istiyorum.
Seni gençler için, gençlere destek olmaya çağırıyorum.
Sen de miktarı önemli olmaksızın, kampanyamın görünürlülüğünü ve etkinliğini arttırmak adına, beni destekleyebilir, Toplum Gönüllüleri gençlerinin yapacağı sosyal sorumluluk projelerine destek olabilirsin.

Çünkü gençlere değer !

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek; çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin her köşesinde gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılımlarını ve aktif yurttaşlık bilinci kazanmalarını hedefliyoruz.

Bir gencin tüm sosyal sorumluluk eğitimlerine katılımı için 200 TL

Eğer aysu aktepe isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)