• Yardım Projem: İstanbul-2016-SEN DE GEL-Sen De Gel İnsana Dokun
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 56
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 2.718 TL
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC15094
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC15094

2.718 /3.000 TL

Kampanya Hedefim

12.845 /88.000 TL

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum

“Haber sitelerinde ne zaman gezinsem kendimi ‘yanlış giden şeyler’ için canım sıkılmışken buluyorum. Bir noktadan sonra bu can sıkılmışlığı o kadar fazla şey için o kadar sık oluyor ki yanlışlığı kanıksamaktan başka çare kalmıyor...”
...mu acaba?

Kendime bu soruyu sorabildiğim ve değişimin parçası olabileceğime inandığım için 13 Kasım İstanbul Maratonu’nun 15 km kategorisinde ikinci kez yardımseverlik koşusu yapacağım.

Yardımseverlik koşusu şöyle bir şey: Hani bir şarkıcı kanserli çocuklar yararına konser verir ya, 5 kuruş para almadan bağış toplanmasına aracılık eder... Ama maalesef benim öyle bir kabiliyetim ve popülerliğim yok. Bu nedenle ben de kendi bildiğim şeyle; yani koşarak ve çevremin de desteğiyle iyi bir şeye vesile olmak istiyorum.

Yardımseverlik koşumda Sen De Gel isimli derneği desteklemeyi seçtim. Çünkü, Sen De Gel (Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği), insanların temel yaşam haklarıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Bunu yaparken de hani şu haberlerde sürekli referans verilen, ramazandan ramazana hatırlanan “Afrikalı aile”ler var ya, işte onların hayatlarına gerçek anlamda dokunuyor. Üstelik bunu sürdürülebilir kalkınma projeleri geliştirerek yapıyor (Su kuyuları, hayvan çiftlikleri, değirmenler, vb.). Amiyane tabirle balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyor.

Şimdi Google Haritalar’da mouse’un tekerini epey aşağı kaydırdığımı hayal ediyorum. Yavaşça yükseliyorum ve Afrika kıtası beliriyor. İmleci Gambiya’nın üzerine getiiirr... Getiremiyorum. Gambiya nerdeydi? Hah şurada, Afrika’nın Atlantik Okyanusu’na bakan göbeğinin ortasında. Yavaşça tekeri yukarı doğru kaydırıyorum. İşte, Gambiya ekranın tam ortasında. Senegal’in içinde saklanmış duruyor. 400 nüfuslu Juta Kunda köyünü zar zor bulup aşağı doğru sakince süzülüyorum. Köy meydanında insanlar beliriyor. Telaşlı görünüyorlar. Kuyunun başında durmuş pompayı tamir etmeye çalışıyorlar. Çünkü 2013 yılında pompaları bozulunca temiz su bulamadıkları için bebek ölümleri %50 artmış. Aynı sene insanlar çoluk çocuk demeden 35 derece altında civar köylere on küsur kilometre yürüyüp kap kacakla su taşımışlar. Hal böyle olunca ister istemez pompanın fiyatını merak ediyorum. ‘Kaç parayla bebeklerin hayatlarını kurtarabiliriz?’ diye düşünüyorum.

Sen De Gel, benim gibi koşucular aracılığıyla topladığı kaynağın hepsini Senegal ve Gambiya’da içme suyu olmayan köylerde su kuyuları yapmak için kullanacağını taahhüt ediyor. Benim hedefim ise 2500 TL toplayabilmek. Böylece benim gibi 7 kişiyle beraber bir su kuyusu açma maliyeti olan 17.600 TL’yi çevremin desteğiyle karşılayabilmiş ve ortalama 1000 kişinin hayatında inanılmaz büyük bir değişiklik yapmış olacağız.

Destek olmak için miktarın cidden hiçbir önemi yok. Eğer buraya kadar okunduysa bile benim için kafidir. Sonuçta farkındalık en önemli amacımız. Yardım yapmak isteyene de hayır demem (Paralar doğrudan derneğe gidiyor, başka hiçbir aracı bulunmuyor.):
https://bagis.adimadim.org/?ccid=CC15094
Not: Sen De Gel, 3-4 aylık raporlarla toplanan paraların nerelere harcandığını bağışçılarıyla paylaşıyor. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Toplantıları dahil tüm toplantılarını ilgi duyan herkese açık şekilde gerçekleştiriyor. Bütün idari masraflarını (kira, faturalar, kırtasiye vb.) gönüllülerinin destekleriyle karşılıyor. Bağışçılarının bütün parasını ise Afrika’daki projelerde kullanıyor.


“Whenever I browse the news websites in the internet, I find myself frustrated about ‘the things going wrong’. After certain point, this frustration becomes so often for so many things that there is no other option left but to accept it.”
...or is there?

Since I can ask this question to myself and believe that I can be part of the change, I will run in the Istanbul Marathon 15K category on the 13th November to raise money for charity for the second time in my life.

A charity run is something like that: Think about a singer who performs a concert for the benefit of the children with cancer, and gets no profit from it. Unfortunately I don’t have such ability and such popularity. Therefore I want to be part of the ‘goodness’ with the thing I can do, in this case it is running. Of course with the support of my family, colleagues, friends.

I have decided to support the association named Sen De Gel via my charity run. Because Sen De Gel (Support for Quality Development and Change in Social and Economic Life Association) is working for the basic living rights for humans. While Sen De Gel is doing it, Sen De Gel also touches the lives of the African families at the same time. Moreover Sen De Gel is doing it by realizing sustainable development projects like water wells, animal farms, mills etc.

Now, I imagine that I’m scrolling down on Google Maps. I’m ascending slowly and Africa continent appears. I’m bringing cursor to Gambia... But I can’t. Really, where is this Gambia? It’s right there, in the middle of the Atlantic coast of Africa. I’m scrolling up slowly. Now Gambia is in the middle of the screen, hiding inside of Senegal. I find barely Juta Kunda village that has 400 population and I am gliding downwards slowly. Suddenly villagers appear in the square of the village. They look worried. They are standing in front of the water well and trying to fix the water pump. Because in 2013 the rate of baby death increased by 50% just because of their water pump got broken and reaching potable was a serious problem. In that year all the villager including children had to go to surrounding villages with 35 degrees of temperature to carry potable water by walking more than 10 kilometers. That makes me wonder the price of a water pump, unwillingly. I’m considering ‘how much money can save life of babies?’

Sen De Gel, promises to use all of the fund that is raised by the runners like me, in Senegal and Gambia to construct water wells. My target is raising 2500 TL. Thus 7 runners like me could raise 17.600 TL, which is the average cost of constructing a water well which makes a huge difference in 1000 people’s life.

To support this campaign the amount of donation really doesn’t matter. If you read this letter so far, it’s more than sufficient. After all, awareness is our main goal. Still I won’t say no to the one who wants to support (The donations go to directly bank account of the assosiation, there is no middleman including me.):
https://bagis.adimadim.org/?ccid=CC15094

P.S: Sen De Gel shares reports informing the donators what for they spent the fund 3-4 times annually. Anyone interested may attend freely all the meetings including board meetings. Administrative expenses (like rent, bills, stationery expenses) are covered by the supports of the volunteers. The fund raised by the donators is used for the projects in the Africa.

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği

Dünya'da 663 milyon kişi, Sahra altı Afrika'da nüfusun %50'den fazlası temiz suya ulaşamıyor. Su kuyusu projelerimizle insanların temiz suya ulaşmasını sağlamayı, hayatlarını kolaylaştırmayı, yetişkinlerin işlerine ve çocukların ise okullarına daha çok zaman ayırmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Ortalama 1.000 kişinin faydalandığı bir su kuyusunun bedeli 17.600 TL'dir. Koşucu başına hedefimiz ise 2.000 TL'dir. 

Eğer Cihan Durmaz isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)