• Yardım Projem: İstanbul-2016-CSMD-Değişim Benimle Başlar
  • Ulaştığım Bağışçı Sayısı: 76
  • Ulaştığım Bağış Tutarı: 3.500 TL
  • Beraber Koştuğum Takımlarım: Çaylaklar
  • Kampanya Sayfamı Paylaş:

    http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC10125
  • Kampanya Koşucu Kodum: CC10125

3.500 /3.500 TL

Kampanya Hedefim

31.746 /126.000 TL

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Projesi Hedefi

Neden Koşuyorum


Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Cinsel şiddet ve istismarın azalması için toplumda yanlış bilinenleri değiştirmek, koruyucu-önleyici çalışmaları yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak için hazırladığımız eğitim programını 1200 kişiye ulaştırmak. Eğitimin ulaştığı her bir kişinin değişimi; çevresindeki yüzlerce kişinin değişimi demek. Eğitimden 17-25 arası gençler, eğitimciler, ebeveynler, meslek uzmanları faydalanır.

Cinsel şiddetle ilgili temel kavramlar, farklı türleri, toplumdaki yaygın mitler, cinsel şiddetten koruyucu-önleyici yaklaşımları içeren 1 kişinin, 1 tam günlük eğitiminin materyal, uzman, ulaşım ve mekan giderleri 105 TL'dir;

Eğer Memnune Bozoğlu isen, şifren ile bu sayfaya giriş yaparsan seni desteklemek için bağış yapanların isimlerini görebilirsin. (Bu liste kişiye özeldir ve sadece kampanyayı açan gönüllü koşucu bu listeyi görebilir.)